Voorwoord

De wereld verandert snel. En dat gaat nog wel even zo door. Wij staan voor de opgave om onze kinderen te helpen opgroeien in deze snel veranderende wereld. Hoe mooi is het dat wij daaraan als Ska Kinderopvang een wezenlijke bijdrage mogen leveren. Voor 2021 hoopten we dat zonder corona te kunnen doen. Helaas overheerste het virus de wereld nog steeds. Het heeft veel inzet en flexibiliteit van onze medewerkers gevraagd. Medewerkers die telkens bereid waren een tandje bij te zetten. Iets waar we als Ska enorm trots op mogen zijn.

We leerden ons steeds makkelijker aan te passen aan het ‘nieuwe normaal'. Een wereld die voortdurend verandert, daar groeit Ska in mee.

Kinderopvang is niet alleen een plek waar kinderen kunnen ontwikkelen, maar biedt ook ouders de kans om hun dromen na te jagen. Een betrouwbare kinderopvang van hoge kwaliteit geeft ouders vrijheid. Vrijheid om bewust te kiezen voor carrière en dromen, zonder in te boeten op de zorg voor het kind. Omdat ze bij Ska er op mogen rekenen dat onze professionals elke dag zich maximaal inzetten voor de ontwikkeling van hun kind in een veilige situatie.

Dat we eind 2021 voor het eerst in onze 30-jarige historie groepen moesten sluiten door corona, een hoog ziekteverzuim en het (landelijke) personeelstekort, deed ons dan ook reuze pijn. Open zijn, open blijven en onze dienst optimaal leveren waar kinderen de wereld mogen ontdekken, mogen beleven wat het voor hen in petto heeft, is waar we 100% naar streven.

Het is goed om te zien dat medewerkers op de groepen en op het servicecentrum zich blijven inzetten om elke dag weer met liefde en passie hun vak uit te oefenen. Maar dat vraagt in deze bijzondere omstandigheden ook veel energie. Iets waar we als werkgever ook zorg voor hebben. In 2022 zullen we daarin meer balans moeten zien te vinden.

We hebben veel geleerd en nemen het mee. We blijven in ontwikkeling, leren van elke dag en we doen het op onze eigen wijze. Een nieuw jaar waar de wereld zal blijven veranderen en Ska zorgt draagt dat kinderen met LEF en vertrouwen in die veranderende wereld stappen; beleef het leven, leef je leven en doe dat met lef.

Met vriendelijke groet,

Louise Joosten directeur-bestuurder