Ontwikkelingen 2021

Focus op Marketing

De wereld verandert, Ska verandert mee. Er is veel gecommuniceerd naar medewerkers, ouders en stakeholders. Over lockdowns, heropeningen, en weer een gedeeltelijke sluiting, cruciale beroepen, compensatie. (Digitale) verbintenis blijven behouden met ouders en kinderen is én blijft belangrijk, in coronatijd nog wel meer dan ooit. Focus op online Ska is online verder gegaan via YouTube, blogs, landingspagina’s, e-mailing, social media en digitale rondleidingen om contact te houden met kinderen en ouders. Ouders worden online ondersteund met webinars waar vragen over opvoeding gesteld konden worden tot online pedagogische magazines: Thuis met Ska. In 2021 heeft mascotte Oskar wederom avontuurlijke luisterboeken gelanceerd voor onze kinderen die te beluisteren zijn op Spotify en YouTube. We deden veel online, maar gelukkig ging de Ska MiniMarathon in Amersfoort wel live door. Als trotse partner van Marathon Amersfoort hebben we dit jaar weer bij mogen dragen om Amersfoorters, en met name de jeugd, in beweging te krijgen.

Bij Ska zijn we de afgelopen jaren (online) gegroeid en zijn we in staat geweest om online snel en flexibel antwoord te geven op de uitdaging die bijvoorbeeld corona met zich meebracht. We zien dan ook een forse groei op onze website en social media kanalen in views, volgers en conversies. Een groei die we elke dag monitoren. Nieuw in 2021 is dan ook een eigentijds dashboard waarin we real live de voortgang meten. Met deze data kunnen we onze profilering verbeteren en onze campagnes daarop aanpassen.

Focus op (nieuwe) medewerkers

Ska is een marktleider met lef. Ook in onzekere tijden durven we nieuwe wegen te bewandelen en innovatief te denken en te doen. Doordat het thuiswerken het nieuwe normaal werd en online het nieuwe veilig, heeft Ska voor het vinden van nieuwe medewerkers en voor de verbinding met de bestaande medewerkers ook fors ingezet op online.

De voordelen van het online werken hebben we omarmd: door online sollicitatiegesprekken en online workshops is er meer duurzaamheid, betere productiviteit, een groter bereik, meer flexibiliteit en besparing van reistijd en reiskosten. In 2022 zullen we dit ook blijven voortzetten.

Online werving: We zoeken nieuwe collega’s  In verband met grote personeelskrapte hebben we in 2021 nog meer focus gehad op online werving en zijn er stappen gezet in (nieuwe) betere online campagnes. Ska werkt hierbij samen met een online wervingsbureau om dichterbij de doelgroep te komen. En met succes: we zien een groei in conversies. Ook in 2022 zetten we nog meer in op online werving en leren we van de data uit onze campagnes.

Helaas ervaren we ook dat medewerkers ons makkelijker verlaten. De arbeidsmarkt is goed, medewerkers kunnen ruim kiezen. We zien ze vertrekken naar collega-organisaties dichterbij huis of met een aanbod dat beter past bij de gewenste dagen en uren. We hebben een task force personele krapte opgericht om op alle fronten extra aandacht te geven aan onze personele krapte. Van werving en verbinding tot reduceren van het fors oplopende verzuim.  

Livesessies met medewerkers: iedereen online Hard werken, hard genieten. Daar zijn we bij Ska goed in. In 2021 is er veel gevraagd van onze medewerkers. We hebben daarom heel bewust de tijd genomen om in verbinding te blijven met elkaar. Helaas kon dit niet real live, dus zijn we nog meer online gegaan. Overleggen, trainingen en leuke workshops via Teams zijn het afgelopen jaar normaal geworden. Van een online kookworkshop, het leren van houtbranden, een wijnproeverij tot een groot virtueel kerstfeest: het leven is een feestje, maar je moet zelf de slingers ophangen! We gaan dit in 2022 voortzetten, waarbij we hopen dat live events ook weer kunnen. We zullen dan een goede balans moeten vinden tussen online en live om de verbinding met onze medewerkers te versterken.

Daarnaast heeft Ska een podcast ‘special’ opgenomen: ‘Personeelskrapte in de kinderopvang’. Om ouders meer achtergrondinformatie te geven over personele krapte in de kinderopvang en de keuzes van Ska daarbinnen, uit te leggen. Want ouders hebben terecht veel vragen en Ska is transparant. Een nieuw communicatiemiddel naar ouders, met succes.

Focus op werken met Lef

Ska zet zich maatschappelijk in met partners in de stad: voor kinderen en hun ouders. We doen dat op een verantwoorde wijze, wat betekent dat onze winst terugvloeit in de organisatie. Daarmee bouwen we steeds aan kwalitatieve kinderopvang.  Hierbij is het uitgangspunt dat rendement nodig is voor de continuïteit van een gezonde organisatie. We investeren in het werven en opleiden van onze medewerkers, in onze pedagogiek, in onze gebouwen, in innovatie, in klantbehoud en bouwen een buffer op voor economisch mindere tijden. 

Overal en altijd efficiënt werken, zoveel mogelijk duurzaam  In 2021 heeft de overgang naar Microsoft Office 365 plaatsgevonden, zodat we overal en altijd efficiënt kunnen werken. Er zijn veel office trainingen aangeboden en gevolgd door onze medewerkers om ze op weg te helpen naar een optimale digitale werkplek. 

Jaamo: nieuwe software voor onze kind- en personeelsplanning en ouderportaal Ska Kinderopvang stapt over naar een nieuw kind- en personeelsplanningsysteem. Na een zorgvuldige afweging van alle beschikbare systemen in de kinderopvang, hebben we een keuze gemaakt waar we erg blij mee zijn. Komend jaar gaan we van Kocon, Konnect en SDB/Aysist over naar een één nieuw systeem: Jaamo.

Jaamo is één systeem voor kind- en personeelsplanning. Met Jaamo kunnen we onze werkwijzen en processen optimaliseren. Het systeem is voor iedereen, medewerkers en klanten, op ieder moment bereikbaar. Jaamo helpt ons om huidige en toekomstige ouders en kinderen een optimale en eigentijdse service te bieden.

Focus op de locaties

In 2021 is er gewerkt aan verdere verduurzaming, te denken aan: duurzame logistiek, afvalverwerking, verduurzaming van locaties en het bouwen van duurzame relaties met leveranciers. Onze gebouwen zijn in 2021 onder de loep genomen om beter hittebestendig te zijn, de ventilatie te verbeteren en loden leidingen te vervangen. Het proces van hittebestrijding en ventilatie loopt in 2022 door.  

Na 3 jaar afwezigheid zijn de eerste BSO-bussen, de vervanger van de Stint, in 2021 weer rijdend op een aantal locaties van Ska voorzien van mooie Ska signing. Deze rentree van de BSO bus wordt in het eerste kwartaal van 2022 voltooid.

Ondanks corona en personele krapte zijn we in 2021 op een aantal plaatsen met een nieuwe locatie gestart. De besluitvorming voor een nieuwe locatie ligt lang voor de startdatum, soms wel tot 2 - 3 jaar daarvoor. Daarom kan het in tijden van personele krapte verbazing oproepen en soms tot onbegrip leiden dat er een nieuwe locatie geopend wordt.

Als onderdeel van het kindcentrum de Mammoet in de wijk Zielhorst in Amersfoort zijn we in basisschool Kameleon een bso gestart voor kinderen van 7-13 jaar. In Nijkerk hebben we halverwege het jaar met bso Starlight een 2e locatie geopend. In Achterveld zijn we met ingang van het nieuwe schooljaar naast de reeds aanwezige vso en slg ook gestart met een bso om verder inhoud te geven aan het kindcentrum.

Samen met Meerkring (openbaar onderwijs Amersfoort) bouwen we in 2021-2022 in de wijk Schothorst aan een nieuw kindcentrum. Daarin realiseert Ska uit eigen middelen een kinderdagverblijf. De huidige locaties De Krakeling en Avontuur worden in dit nieuwe kindcentrum De Kei gehuisvest. Dit zal herfst 2022 gerealiseerd worden. De Kei biedt dan ontwikkeling en onderwijs aan voor kinderen van 0-13 jaar.

In 2021 is hard gewerkt aan de realisatie van een nieuw kindcentrum aan de Liendertseweg in Amersfoort voor kdv, slg en bso. Met ingang van januari 2022 wordt dit kindcentrum geopend. Ook alle voorbereidingen zijn getroffen om per 2022 van start te gaan in Soesterberg met een nieuw kindcentrum De Startbaan met de gelijknamige basisschool. Het is een eerste samenwerking met STEV, stichting voor openbaar onderwijs in de omgeving van Amersfoort.

29 oktober was de feestelijke heropening van Ska Kiekeboe Kelnarij in Putten in aanwezigheid van wethouder Bert Koops. De locatie is opgeknapt, gerestyled, voorzien van een ontdektuin én een nieuwe naam: Kelnarij.

De restyling van locaties is verder voortgezet. Deze restyling sluit nog beter aan bij het pedagogisch beleid en de huisstijl van Ska en zorgt voor een eenduidige boodschap en een frisse moderne uitstraling. De komende jaren zullen meer locaties volgen.

Ska in feitjes