Pedagogiek bij Ska

Een betrouwbare kinderopvang van hoge kwaliteit geeft ouders vrijheid. Vrijheid om bewust te kiezen voor carrière en dromen, zonder in te boeten op de zorg voor het kind. En juist de beginjaren van een kind zijn volgens onderzoek zeer impactvol. Ska Kinderopvang is zoveel meer dan een ‘oppas-service’. Het is een plek waar toekomstige generaties opgroeien. Ons pedagogisch beleid, waarin spelen, leren en de ontwikkeling van kinderen centraal staat, heeft hier een grote rol in en heeft bij Ska altijd een sterke focus. Het is mensenwerk, dus investeren we ook in de ontwikkeling van onze medewerkers. Ook in onzekere tijden zoals het afgelopen jaar heeft Ska geïnvesteerd in nieuwe ontwikkelingen. We nemen je mee in de ontwikkelingen van 2021.

7 pedagogische uitgangspunten Ska werkt met 7 pedagogische uitgangspunten waar Ska zelf voor gekozen heeft. Deze uitgangspunten dienen als paraplu, hier baseren we ons pedagogisch handelen op. Ska kiest voor spelend en ontdekkend leren in een groep, zodat ieder kind kan leren en ontdekken. Daarom bieden wij dagelijks activiteiten aan waarbij onze 7 uitgangspunten terugkomen. Zo kan ieder kind veilig oefenen en experimenteren met vaardigheden die de basis leggen voor het verdere leven.

Ska Next In 2021 zijn we begonnen met Ska Next. Een kind van 10 jaar op de buitenschoolse opvang heeft andere pedagogische behoeften dan kinderen van 5 jaar. Oudere kinderen zijn op zoek naar meer verantwoordelijkheid, risicovoller spel en meer zelfstandigheid. Daarom zijn we begonnen met Ska Next. Voor de oudere kinderen op de bso.

Elke periode van 6 weken gaan Ska Next kinderen aan de slag met een tof thema en een uitdagende challenge. Kinderen bepalen zelf hoe de invulling van het thema eruitziet en krijgen zelfs een eigen budget. Leer skaten door een professioneel skater of bouw je eigen escape room. Ska Next, samen op weg naar zelfstandigheid!

Nee! TV In samenwerking met twee collega organisaties en VE-aanbieders in Amersfoort is Ska kartrekker geweest voor het Voorschoolse Educatie (VE)-project: Nee! TV. Een project dat gefinancierd is door de gemeente Amersfoort om kinderen met taalachterstand in de zomervakantie extra te ondersteunen. Dit heeft geresulteerd in een succesvolle YouTube-serie en een werkboekje voor thuis voor kinderen van 2,5 – 4 jaar.

Ska Praat Podcast  Ska collega's Chantal Migchelbrink (podcast host) en Joke Spruit (manager pedagogiek) hadden een idee. Waarom starten we geen podcast over thema's die ouders belangrijk vinden? Met professionals, zoals Mark Mieras wetenschapsjournalist gespecialiseerd in hersenen. We geven ouders tips over de gezonde ontwikkeling van kinderen in een 6-delige serie van de Ska Praat Podcast.

Integraal kindcentrum (IKC)  Ska is voorstander van integrale voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar op wijkniveau in zogenaamde kindcentra. Een goede samenwerking met onderwijs is hierbij cruciaal. Bij elk van de kindcentra (in wording) is de doorgaande ononderbroken ontwikkelingslijn voor het jonge kind het uitgangspunt. Het is een geleidelijk proces dat overal tijd nodig heeft om te groeien.  

In 2021 is de samenwerking met het basisonderwijs verder versterkt. Er hebben meer staf en bestuursoverleggen plaatsgevonden om de samenwerking te verbeteren. De samenwerking in de Kindcentra is enerzijds de aanleiding, maar ook het regelmatige bestuurlijke overleg over de corona-ontwikkelingen heeft bijgedragen aan een intensievere samenwerking. In 2022 blijven we investeren in deze samenwerkingen. Dit geldt ook voor onze samenwerkingen met de diverse gemeenten en het hele netwerk om het jonge kind. Samen kom je verder.

Gezonde Kinderopvang