Mijn kind gaat naar de buitenschoolse opvang!

Hoe zit dat met de kinderopvang of buitenschoolse opvang?

Informatie voor ouders voor een soepele overgang

van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang.